3 ช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่นักการตลาดควรรู้

ONLINE MARKETING คือการสื่อสารผ่านทางข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอ ที่เจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางสื่อออนไลน์ ซึ่งแต่ละสื่อก็มีวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดที่ต่างกัน

SEO (Search Engine Optimization) / SEM (Search Engine Marketing)

คือการทำการตลาดเพื่อให้เว็บไซต์ของเราอยู่ในอันดับต้นๆ ในการค้นหาบน Google ซึ่งทำได้ทั้งในแบบมีค่าใช้จ่าย Paid Search และ ไม่มีค่าใช้จ่าย Organic

Search Social Media Marketing

คือการทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line, Instagram, twitter หรือ TikTok เป็นต้น โดยการเลือกช่องทางจะเลือกจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

Email Marketing

คือการนำเสนอข้อมูลของสินค้า บริการ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านทางอีเมล

อ้างอิง : nipa.co.th

We’d love to hear from you, please get in touch.​​


CONTACT US