Brand ci

5 วิธีการสร้างแบรนด์ Brand CI ที่ดี

คำว่า Brand CI หรือ Corporate Identity นั้นหมายถึง อัตลักษณ์แบรนด์ขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อทุกๆ องค์กรที่กำลังจะเริ่มกิจการ หรือดำเนินการกิจการอยู่ก็ตาม มันคือกรอบใหญ่ หรือทิศทางของการดำเนินกิจการได้เลยทีเดียว อันมีกระบวนการคิดทำจาก “ความรู้ความเข้าใจ” ของทั้งสองฝ่าย คือ1.ตัวแบรนด์องค์กรหรือแบรนด์ของเจ้าของกิจการ และ 2.ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เมื่อทราบความต้องการของทั้ง2 ฝ่ายแล้ว จะต้องมาหาจุดกึ่งกลางที่ลงตัวของทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อคิดสร้าง Brand CI ที่ดีให้เกิดขึ้น

การสร้างแบรนด์ Brand CI ที่ดีมีความสำคัญสูงมาก เพราะมันคือ กรอบใหญ่ที่กำหนดทิศทางของการออกแบบทุกอย่างของแบรนด์ขององค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสารแบรนด์องค์กรไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ว่าแบรนด์ขององค์กรทั้งหมด ต้องการจะมีเป็นภาพลักษณ์เป็นอย่างไรในใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การออกแบบ Brand CI ขององค์กรที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่สวยงามหรือแค่ถูกใจองค์กรเท่านั้น แต่การออกแบบ Brand CI ที่ดี ต้องมีความโดดเด่น จดจำได้ง่าย สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์องค์กรให้เกิดขึ้นในใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องรวมไปถึงการสร้างความแตกต่างแบรนด์ขององค์กร ออกจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจนอีกด้วย มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. โลโก้

เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ของการสร้างแบรนด์องค์กร ประกอบไปด้วย ภาพ ตัวอักษร สี ลายกราฟฟิค ซึ่งเมื่อนำมาประกอบรวมกันแล้ว สามารถสื่อสารความเป็นแบรนด์องค์กรได้อย่างชัดเจน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถจดจำได้ทันทีๆ เห็น มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันในธุรกิจนั้น

2. การเลือก Font ประจำแบรนด์องค์กร

ต้องนึกถึงความสอดคล้องกันเมื่อนำ Font มาใช้ในการออกแบบ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ต้องเลือกให้เหมาะสมบุคลิกแบรนด์ขององค์กร เข้ากับบุคลิกธุรกิจของแบรนด์ทีขององค์กรที่อยากให้เป็น เช่น ให้แบรนด์ขององค์กรดูมีความน่าเชื่อถือ สุขุม หรูหรา สนุกสนาน หรืออ่อนโยน เป็นต้น

3. การเลือกใช้สี

ที่เหมาะสมกับแบรนด์ขององค์กร เพราะเรื่องของสี นั้นส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สีช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป็าหมายสามารถจดจำแบรนด์องค์กรได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้ระดับความเข้มอ่อนของสีก็มีผลได้เหมือนกัน เช่น สีแดงเข้มทำให้รู้สึกถึงความร้อนแรง มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน สีชมพูให้ความรู้สึกถึง ความรัก ความปรารถนาดี ความน่ารัก สดใส ความเป็นกันเอง สีเขียวเข้ม นึกถึงการการเจริญเติบโต การผจญภัย ป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ ความสีเขียวอ่อนรู้สึกถึงความผ่อนคลาย ความโปร่งโล่งสบาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสีขาวรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ ความมีเมตตา ความเย็น เรียบง่าย เป็นต้น

4.การเพิ่มลายกราฟิกหรือสัญลักษณ์บางอย่าง

ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษขององค์กรลงไปในแบรนด์ขององค์กร จะช่วยสร้างการจดจำให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ เพราะแค่ตัวอักษรกับสี อาจจะมีซ้ำๆ กันในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันจนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแยกไม่ออก ดังนั้นการสร้างลายกราฟฟิคประจำตัวจึงทำให้เกิดความแตกต่างของแบรนด์ขององค์กรได้

5. Mood &Tone กำหนดให้แบรนด์ขององค์กร

มีลักษณะของอารมณ์ ความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกัน ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้รู้สึกเป็นไปในทิศทางที่ต้องการว่าแบรนด์เป็นอย่างไร ประกอบไปด้วย โทนสี ภาพกราฟฟิค รูปภาพประกอบ คอนเทนต์ ภาพถ่ายสินค้า ลวดลายที่อยู่บนแพคเกจจิ้ง เป็นต้น

สรุปได้ว่า Brand CI คือ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รู้จักแบรน์องค์กร ในแบบที่องค์กรอยากให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รู้จัก (ในมุมมองแบรนด์ที่ดี) นั่นเอง

อ้างอิง : noria.co.th

We’d love to hear from you, please get in touch.​​


CONTACT US

1 thought on “5 วิธีการสร้างแบรนด์ Brand CI ที่ดี”

  1. Pingback: 7 ขั้นตอนการออกแบบโลโก้ที่ดี ควรมีอะไรบ้าง - huakaticreative

Comments are closed.