OUR SOLUTIONS

แนวทางในการหา Solutions ในการสร้างแบรนด์ ของ
บริษัท หัวกะทิ ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
มาจาก 3 องค์ประกอบหลัก คือ
ความเข้าใจ ความรู้ และประสบการณ์

การสร้างแบรนด์

ความเข้าใจ

เข้าใจสินค้า เข้าใจตลาด เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และเข้าใจความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ รีแบรนด์ หรือการออกแบบโลโก้

ความรู้

เราคิดและออกแบบแบรนด์ด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ประสบการณ์

เรามีทีมที่มีประสบการณ์สูง และมีความชำนาญในการทำงานทุกภาคส่วน ประสบการณ์ต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาความคิด เพื่อหา Solutions การสร้างแบรนด์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

BRANDING PROJECT

Toshino เป็นแบรนด์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการที่ทำให้ทุกการอยู่อาศัยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น การ Redesign Packaging…Read more

พัสตราสานน์ (PATTRASARNN) มากจาก คำว่า พัสตราภรณ์ + สืบสาน = พัสตราสานน์ หมายถึง ผู้สืบสานงานผ้า จากแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือชาวบ้าน…Read more

เป็นบริษัท Logistic ที่ส่งผักผลไม้ให้กับคนไทย ให้คนไทยได้รับประทานผลไม้สดใหม่ถึงแม้จะนอกฤดูกาล ด้วยไอเดียการดำเนินธุรกิจที่ว่า…Read more

AVERTISING PROJECT

แป้งเย็นตรางู ที่อยู่คู่คนไทยมานาน กับคอนเซ็ปต์ Extremely Cool…Read more

การออกแบบ Key Visual ของไอศกรีมยี่ห้อ Wall’s …Read more

TMB

ใครๆ ก็อยากมีบ้านที่ใหญ่ขึ้น สินเชื่อเพื่อบ้านจาก TMB ทำโฆษณาจากคอนเซ็ปต์…Read more

STRATEGY SERVICE

การสร้างกลยุทธ์ คือการติดอาวุธให้กับสินค้า หรือบริการ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันกันทางการตลาด เป้าหมายในการสร้างกลยุทธ์ให้กับลูกค้าของเรานั้น เพื่อสร้างเอกลักษณ์ตัวตนของแบรนด์ ให้แบรนด์ของลูกค้าเป็นที่จดจำและเติบโตในแบบยั่งยืน ด้วยบริการจากนักออกแบบมืออาชีพ

BRANDING SERVICE

การสร้างแบรนด์นับว่าเป็นกุญแจสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มการรับรู้และยอดขาย การสร้างแบรนด์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างโลโก้ หรือสโลแกนเท่านั้น แต่การสร้างแบรนด์ที่แท้จริง คือการที่แบรนด์ต้องมีตัวตนและมีความมั่นคง

ADVERTISING SERVICE

โฆษณาไม่ว่าจะออฟไลน์ หรือออนไลน์ คือสื่อกลางที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และมีหน้าที่สื่อสารระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย โฆษณาที่ดีต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ หาแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการสร้างแบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน

PRODUCT SERVICE

โปรดักชั่นหรือการผลิต เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญ ของกระบวนการที่จะถ่ายทอดผลงานไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นชิ้นงาน งานโปรดักชั่นที่ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล หรือวิดีโอภาพเคลื่อนไหว คือการผลิตสื่อกลางที่ทำหน้าที่ส่งสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ แม้แต่การออกแบบโลโก้

Frequently Asked Questions.

3-5 วันทำการหลังจากรับบรีฟ ลูกค้าจะได้เห็นงานออกแบบครั้งแรก หรือ First Design โดยจำนวนขึ้นอยู่กับ Package การออกแบบที่ลูกค้าเลือก โดยเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มทำงานจนงานออกแบบเสร็จ จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ

หัวกะทิ ครีเอทีฟ โซลูชั่น เราสร้างแบรนด์จากการวางกลยุทธ์โดยการศึกษาข้อมูลการตลาด ศึกษาผู้บริโภค และคู่แข่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ Brand personality หรือ บุคลิกของแบรนด์

Brand DNA ซึ่งเป็นส่วนสำคัญก่อนถึงขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งทางเรามีบริการตั้งแต่การวางกลยุทธ์, การคิดชื่อแบรนด์, การออกแบบโลโก้, การออกแบบ Brand CI, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging), การคิดโฆษณาในรูปแบบ Online และ Offline, และการคิดคอนเทนต์ ทั้งนี้ Scope งานจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

การรีแบรนด์เป็นการปรับเปลี่ยนตัวตนของแบรนด์หรือองค์กร เช่น การปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์หรือองค์กร

ส่วนการรีดีไซน์คือการออกแบบใหม่ เพื่อปรับปรุงดีไซน์ให้ตอบโจทย์การใช้งาน ให้ทันสมัยหรือสวยงามขึ้น

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลังจากได้รับบรีฟจากลูกค้า ทางทีมจะทำการออกแบบโดยลูกค้าจะได้เห็นดีไซน์ครั้งแรก 3-5 วันทำการ แบบที่ลูกค้าเลือกจะถูกนำไปจัดวางในแบบไดคัท เพื่อให้เห็นบรรจุภัณฑ์รอบด้าน ก่อนออกเป็นงานจบ หรือ File Artwork โดยเฉลี่ยใช้เวลา 10-15 วันทำการ

เลือก Package ที่เหมาะสมในการออกแบบ โดยลูกค้าจะมีการชำระเงินเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของราคาออกแบบก่อนเริ่มงาน หลังจากชำระค่าออกแบบแล้ว ทางทีมงานจะทำ Timeline ในการทำงานไปให้ลูกค้า โดยลูกค้าจะชำระเงินจำนวนครึ่งหนึ่งที่เหลือเมื่อจบงาน

ขั้นตอนการออกแบบไม่แตกต่างกัน ต่างกันที่วัตถุประสงค์ในการออกแบบและการนำไปใช้

We'd love to hear from you, please get in touch.​​