วีดิโอให้ประสบความสำเร็จ

7 สิ่งที่ เจ้าของแบรนด์จะต้องคิดถึงก่อนการลงมือทำวีดิโอเพื่อการขายของให้ประสบความสำเร็จ

การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน การสร้างควานน่าสนใจให้กับแบรนด์ ต่างก็หาวิธีในการสื่อสารที่ง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบของ วีดิโอถือเป็นสื่อที่นิยมอย่างยิ่ง สามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ได้ทั้งเห็นภาพที่เคลื่อนไหว และเสียง ไปพร้อมกัน มีความดึงดูด ซึ่งชักชวนให้รับชม ได้ในเวลาไม่นานก็เข้าใจและจดจำได้แบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว แต่การทำ วีดิโอที่ดีให้ประสพความสำเร็จ มีสิ่งที่ต้องคิดให้ดีก่อนการลงมือทำดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เราคือใคร เจ้าของแบรนด์ควรกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  เช่น การเลือกรูปแบบของ Animation ทำให้เข้าถึงกลุ่มเด็กได้ง่ายขึ้น หรือการเลือกรูปแบบของดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง Influencer ทำให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเฉพาะกลุ่มได้มากขึ้นนั่นเอง
  2. ทำให้น่าสนใจตั้งแต่ 3 วินาทีแรก คือ ช่วงเวลาทองที่จะดึงความสนใจได้จากกลุ่มลูกค้าให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้ใช้ได้การรับชมตั้งแต่ต้นวีดิโอจนจบการถ่ายทำวีดิโอ
  3. ใส่ชื่อ Key Word ที่เป็นข้อความ หรือ อะไรก็ตามที่เราต้องการสื่อสารให้จดจำได้ง่ายในวีดิโอเพื่อช่วยให้ลูกค้าเกิดสนใจ จนสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากแบรนด์ของเราเป็นอันดับแรก
  4. หาแนวทาง หรือ วิธีการสื่อสารว่าควรทำออกไปในลักษณะแบบไหน ซึ่งในแต่ล่ะวีดิโอการเผยแพร่ในวงกว้าง ต้องพิจารณาว่ามีองค์ประกอบสิ่งที่อยากเล่าเรื่องว่าครบถ้วนหรือไม่ การนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าที่ดู ควรนำเสนอออกไปในแนวทางไหนให้สื่อแล้ว ลูกค้ารับรู้สารที่เราสื่อได้ง่าย ชัดเจน เข้าใจ บางครั้งการใช้ภาพประกอบท่าทางพร้อมเสียงดนตรี อาจจะสื่อสารให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้ดีกว่า การใช้บทพูด หรือการทำเป็นสคริปต์ เป็นต้น
  5. อย่าลืมว่าวีดิโอต้องแสดงให้เห็นถึงแบรนด์สินค้า หรือ โลโก้ของบริษัทให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสร้างการจดจำและรู้จักแบรนด์ของเรา
  6. ปัจจุบันการเผยแพร่วีดิโอสามารถเลือกช่องทางในการเผยแพร่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งใน เว็ปไซด์ เฟสบุ๊ค ยูทูป ติ๊กต๊อก หรือ แอฟพลิเคชั่นสำหรับแสดง วีดิโอควรพิจารณาช่องทางที่เหมาะสม คุ้มค่า และทั่วถึงมากที่สุดกับแบรนด์สินค้าของเรา
  7. การทำวีดิโอในผู้รับชม ความเน้นทำให้เกิดอารมณ์ร่วมในการรับชม ไม่ว่าจะตลก เศร้า อารมณ์ขัน เพราะเมื่อผู้รับชม อินเข้าไปกับวีดิโอก็ย่อมสร้างโอกาสในการจดจำแบรนด์สินค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง: www.thefotodio.com

We’d love to hear from you, please get in touch.​​

CONTACT US