walll
blank-billboard-wall

WALL’S

การออกแบบ Key Visual ของไอศกรีมยี่ห้อ Wall’s ด้วยโจทย์ Thicker and Creamier ที่เพิ่มความครีมมี่ เข้มข้น มี Texture ที่หนึบขึ้น ไอเดียที่นำเสนอคือ การจับตัวกันของก้อนไอศกรีม ของโดยไม่หล่น หรือแยกจากกัน และยังได้โชว์รสชาติ และ Texture ของตัวไอศกรีมให้เห็นเต็มๆ อีกด้วย
ออกแบบโลโก้