Screen Shot 2564-03-21 at 14.05.33
Screen Shot 2564-03-21 at 14.05.11
toshino

TOSHINO

Toshino เป็นแบรนด์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการที่ทำให้ทุกๆ การอยู่อาศัยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ Packaging ใหม่ จึงเกิดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Simplify life for easier life หรือลดความยุ่งยากในชีวิต เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น การตัดทอน สิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากการงานดีไซน์ การจัดกลุ่ม หรือการใช้ไอคอน มาช่วยจัดการงานออกแบบ ทำให้ packaging ดูเรียบง่าย และสบายตาขึ้น
Screen Shot 2564-03-21 at 14.05.23
Screen Shot 2564-03-21 at 14.05.44