bg-21huakati-img
Print

WORLD FRESH

เป็นบริษัท Logistic ที่ส่งผักผลไม้ให้กับคนไทย ให้คนไทยได้รับประทานผลไม้สดใหม่ถึงแม้จะนอกฤดูกาล ด้วยไอเดียการดำเนินธุรกิจที่ว่า โลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน เราจึงต้อง Refresh ตัวเองเพื่อให้ทันโลก และทันต่อความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบโลโก้ ได้แรงบันดาลใจจากตัว W ที่มาจากคำว่า World กับ shape สีเขียวของใบไม้ แทนความสดใหม่ที่โลกจะได้รับ

worldfresh-04