WAT CHANG LOM​

wat chang lom

การออกแบบสินค้าที่ระลึกการท่องเที่ยววัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ขอให้ออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ Today in the past คือ เมื่อเวลาเราที่ได้ไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สิ่งที่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นอกจากความรู้ ก็คือ ได้จินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในอดีต “เพราะบางครั้งเราก็เคยรู้สึกว่า เหมือนทุกอย่างรอบตัว พึ่งจะเคยเกิดขึ้นเมื่อวาน” การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ Packaging มาจากความต้องการเชื่อมต่อ “อดีตกับปัจจุบัน” โดยใช้ Packaging เป็น “หีบสมบัติโบราณ” ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเก็บความทรงจำใน “อดีต” เมื่อได้เปิดหีบออก จะได้เจอกับคำว่า “ปัจจุบัน” เพราะของขวัญด้านใน Packaging นั้น คือ เสื้อที่ระลึกของวัดช้างล้อมที่สวยงาม พร้อมตัวกล่องที่เป็นแผนที่วัดช้างล้อม ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อคำนิยามว่า ของระลึกที่เชื่อมต่อ “อดีตกับปัจจุบัน” นั่นเอง