น่านเน้อเจ้า2-1536x719
nan

THE HERITAGE OF NAN

น่านเน้อเจ้า The Heritage of NAN ผ้าไม่ได้เป็นแค่ผืนผ้าที่ใช่นุ่งห่ม แต่เป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในชุมชน และเรื่องราวอารยธรรมของท้องถิ่นลงบนผื้นผ้าทอ ผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านในชุมชน การออกแบบลายผ้าทอโบราณที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไหโบราณ ที่ถูกขุดพบในพื้นที่มาผสมผสาน เกิดเป็นลายบ่อสวก จนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน การออกแบบด้านนอก ใช้ลวดลายที่มาจากพื้นที่การขุดพบโบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดน่าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ Packaging เป็นการปั๊มนูนให้มี Texture ผิวสัมผัสที่เหมือนจริง ด้านในบรรจุผืนผ้า และรายละเอียดความเป็นมา (Story) ของผ้า และจังหวัดน่าน
น่านเน้อเจ้า1-2048x1490