packaging2222

SPICE GARDEN

โรงแรม spice garden เป็นโรงแรมในเครือของประเทศ Australia โดยมีทำเลที่ตั้งของโรงแรมอยู่ในที่ดินกลางใจเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เน้นการตบแต่งโรงแรมให้มีบรรยากาศสวนพันธ์ุไม้ป่าหายาก โดยมีจุดเด่น อยู่กลางพื้นที่ของโรงแรม โดยตั้งใจให้เป็นประสพการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ที่มาพักผ่อนที่โรงแรม แม้จะแค่เดินผ่านสวนกลางโรงแรม ก็ยังรู้สึกได้ถึงความร่มเย็นและผ่อนคลายอย่างเพลิดเพลินไปกับพันธุ์ไม้สวยงามและหายากที่สรรค์สร้างไว้อย่างดี
bg-05-huakati-img
bg-23huakati-img