ให้ชีวิตเบาขึ้น แนวนอน

SMILEY DRINK

อยากอารมณ์ดีต้อง Smiley Drink เครื่องดื่มอารมณ์ดีที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์จากธรรมชาติ เราออกแบบงานโฆษณา Key Visaul จาก Concept “ให้ชีวิตเบาขึ้น” ภาพสื่อความหมายผ่านผู้ชาย ผู้หญิง และสิ่งของที่อยู่รอบตัวสามารถเบา และผ่อนคลายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เวลา การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ เมื่อได้ดื่มเครื่องดื่มอารมณ์ดีแล้ว ตัวคุณจะผ่อนคลาย เบาสบาย สิ่งของรอบตัวที่ดูหนักก็ลอยขึ้นได้ นั่นเอง!
lighter life