Screen Shot 2564-03-10 at 14.05.08

EMONERY

เครื่องดื่มทดลองตลาดจากค่ายโอสถสภา ที่นำเครื่องดื่มชูกำลังมาปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เกิดเป็น Fashion Drink ด้วยไอเดียการขยาย Target เป็นกลุ่ม Younger Generation ให้มีความเท่ห์ คูล ในการดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ในเวลาต้องการพลังงาน อ่อนเพลีย เช่นการอ่านหนังสือดึกเป็นต้น การทำโฆษณาให้แบรนด์ Emonergy มีการใช้ ลายเส้นกราฟฟิค ที่มีความป๊อปทันสมัยมาช่วยในการสื่อสารกับ Target
โอสถสภา
โอสถสภา