Print
เครื่องดื่มวิตามินซี

C-VITT

เครื่องดื่มวิตามินซีในขวดแก้วของค่าย House-Osotspa Foods การจัดเก็บ วิตามินซีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้บริโภคได้รับวิตามินซีไปเต็มๆ การเริ่มต้น Brand C-vitt มาจากสินค้าญี่ปุ่น ที่ชื่อ C-1000 พอเดินทางถึงประเทศไทย ต้องมีการปรับสูตรให้ได้ตาม FDA ประเทศไทยจึงเกิดยี่ห้อ C-vitt ขึ้น การออกแบบ Key-Visual ที่ผสมการดื่มของ Presenter กับ Mood and Tone ที่ดูสดใส สุขภาพดี พร้อมการออกแบบ Mascot น้อง VitC ให้ดู Friendly ในการสื่อสารถึงผู้บริโภคมากขึ้น
adver33