ออกแบบโลโก้-ลูกทำได้-1

ลูกทำได้

บริษัท ลูกทำได้ จำกัด “เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถมีพัฒนาการที่สมวัย หรือมีศักยภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าได้รับการติดตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยอย่างสม่ำเสมอ“ ทีมหัวกะทิ ครีเอทีฟ โซลูชั่น ออกแบบโลโก้ โดยสร้าง Mascot ที่เป็นตัวแทนของลูก ที่เปรียบเสมือนยอดมนุษย์ตัวน้อยของพ่อแม่ ที่เต็มไปด้วยพลังที่พร้อมจะก้าวสู่ความสำเร็จของพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การออกแบบโลโก้มีสีสันสดใส มีความสุข การใช้ Font ที่เป็นลายมือเขียนสร้างสีสันสนุกสนาน ในขนาดเดียวกันก็มีความเรียบง่าย เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ
ออกแบบโลโก้-ลูกทำได้-3